Wątpliwości dotyczące ujawnienia całości III Tajemnicy

CO MOŻE ŚWIADCZYĆ O ISTNIENIU DWÓCH TEKSÓW TAJEMNICY?

Wobec spotykanych w literaturze argumentów dotyczących nieujawnienia całości trzeciej tajemnicy fatimskiej nie można przejść obojętnie. Jest bardzo prawdopodobne, że istnieje tekst tajemnicy spisany przez s. Łucję (bądź dopowiedzenia do niej, wyjaśnienia), który nie został ujawniony. Autorzy tacy jak Socci, Kramer czy Paolini w dokładny sposób analizują źródła i przytaczają świadectwa osób mających styczność z tekstem tajemnicy w czasie ostatnich dziesięcioleci historii Kościoła. Wskazuje się na następujące argumenty:

1. Poświadczenie istnienia drugiego tekstu spisanego przez siostrę Łucję

Pierwszy z nich zapisany przez siostrę Łucję 3 stycznia 1944 roku, jest na czterech kartkach papieru z notatnika, liczy 62 linijki. Został ujawniony przez Watykan w 2000 roku. Jest to sprawa oczywista.

Drugi z nich zawierający 20-25 linijek tekstu, zapisanych na pojedynczej kartce papieru jako list, w zapieczętowanej kopercie. Napisany przed 9 stycznia 1944 roku, przed przekazaniem go biskupowi Leirii. O istnieniu tego dokumentu świadczy ówczesny biskup Leirii, kardynał Ottaviani, prefekt Świętego Oficjum, a także kilka innych osób.

2. Dwie daty odczytania tajemnicy w przypadku papieży

W przypadku Jana Pawła II najpierw rzecznik Watykanu powiedział, że Jan Paweł II przeczytał tajemnicę fatimską w 1978 roku. Później po zamachu pojawiła się informacja, że Janowi Pawłowi II leżącemu w szpitalu przyniesiono z archiwum watykańskiego tekst tajemnicy, by mógł się z nim zapoznać. Tekst ten miał niespełna miesiąc później trafić z powrotem do archiwum.

Tak samo powołując się na świadectwa osób z otoczenia wcześniejszych papieży podaje się rozbieżne daty przeczytania tekstu III tajemnicy, co świadczyć może o istnieniu dwóch tekstów.

3. Dwie daty przekazania tekstu tajemnicy do do Watykanu

Literatura przedmiotu i świadectwa przedstawiają dwie daty: 4 kwietnia 1957 roku oraz 16 kwietnia 1957 roku.

4. Dwa miejsca przechowywania tajemnicy w Watykanie

Pierwsze z nich w biurku papieża w jego sypialni (tekst w kopercie), drugim jest archiwum watykańskim.

5. Świadectwa osób, które czytały tajemnicę, iż zawiera ona słowa Matki Bożej

Tymczasem ujawniona przez Watykan tajemnica zawiera tylko opis wizji.

6. Słowa: „W Portugalii zawsze zostanie zachowany dogmat wiary, itd.”

W „Czwartym Wspomnieniu” siostra Łucja zapisuje na końcu treści drugiej tajemnicy przytoczone słowa.

Nie łączą się one logicznie ani z treścią drugiej tajemnicy, ani z ujawnionym później tekstem trzeciej. Wskazują na pewne konkretne, realne proroctwo odnoszące się do przyszłości.

Wzmiankowana jest tutaj tematyka czystości wiary, o której nie mówią pozostałe tajemnice (a przez to możliwej schizmy, apostazji, odstępstwa i wszystkiego co jest przeciwne dogmatom wiary).

Co zawierają w sobie słowa „itd.”. Do czego się odnoszą?

7. Wypowiedź Jan Pawła II w Fuldze na spotkaniu z dziennikarzami

„Ze względu na powagę jej treści moi poprzednicy nie opublikowali jej [III Tajemnicy Fatimskiej]. Zresztą każdemu powinno wystarczyć to co powiem: jeżeli czyta się tam, że oceany zaleją znaczny obszar ziemi, a miliony ludzi będą umierać z minuty na minutę – wówczas rzeczywiście nie powinno się pragnąć opublikowania Tajemnicy. Wielu pragnie ją znać tylko z ciekawości, dla sensacji, zapominając, że znajomość oznacza także odpowiedzialność. Chcą tylko zaspokoić ciekawość, lecz jest to niebezpieczne, jeśli równocześnie nie usiłuje się przeciwstawić złu”.

I pokazując różaniec powiedział:

„To jest środek zaradczy przeciw temu złu. Módlcie się; módlcie się i nie pytajcie o więcej. Wszystko inne powierzcie Matce Bożej”.

Na pytanie: co będzie działo się w Kościele? Jan Paweł II odpowiedział:

„Będziemy się musieli wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać się narażenia naszego życia oraz poświęcenia się bez reszty Chrystusowi i dla Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki naszej modlitwie, ale nie może być już odwrócone, ponieważ tylko w ten sposób może nastąpić prawdziwe odnowienie Kościoła. Jakże często Kościół odnawiał się przez krew. Nie inaczej dokona się to także i tym razem. Obyśmy byli silni, przygotowani i pełni ufności pokładanej w Chrystusie i w Jego świętej Matce. Odmawiajmy wiele razy i często Różaniec”.

Wypowiedź ta nie została zdementowana przez Watykan.

Nie pasuje to zupełnie do ujawnionego tekstu tajemnicy. O czym mówił Jan Paweł II?

8. Wypowiedzi kardynała Ratzingera z 1984 dla V. Messoriego

Kardynał w 1984 roku stwierdza, że czytał tę tajemnice. Zapytany dlaczego nie została ona ujawniona, odpowiada:

„Ponieważ, według opinii papieży, nie dodawała niczego nowego do tego, co chrześcijanin powinien znać dzięki Objawieniu: radykalne wezwanie do nawrócenia, wielkie znaczenie historii, niebezpieczeństwa, które zagrażają wierze i życiu chrześcijan, a zatem także światu. A poza tym absolutne znaczenie Rzeczy Ostatecznych. Jeżeli się jej nie publikuje, przynajmniej na razie, to dlatego, aby uniknąć traktowania religijnego proroctwa jako medialnej sensacji. Ale treści tej ‚trzeciej tajemnicy’ są zgodne z zapowiedziami Pisma i zostały potwierdzone przez wiele innych objawień maryjnych, począwszy od znanych już treści samych objawień fatimskich. Nawrócenie i pokuta są zasadniczymi warunkami zbawienia”.

Dlaczego w 1984 roku tajemnica fatimska, dotycząca według pewnych interpretacji zamachu na Jana Pawła II z 1981 roku, miałby wywoływać tanie medialne sensacje?
O jakich niebezpieczeństwach dla chrześcijan i świata mówi tekst ujawnionej tajemnicy?
Jakie szczególne treści ujawnionej tajemnicy są zgodne z zapowiedziami Pisma i zostały potwierdzone przez wiele innych objawień maryjnych?

Wypowiedzi kardynała Ratzingera zupełnie nie pasują do tekstu ujawnionej tajemnicy. Wydaje się, że kardynał mówi o zupełnie innym tekście.

8. Wypowiedzi innych osób, które czytały tekst tajemnicy

Kardynał Oddi: Ona [Trzecia Tajemnica] nie ma nic wspólnego z Gorbaczowem. Matka Najświętsza ostrzegała nas przed apostazją w Kościele.

Kardynał Ciappi w osobistej korespondencji z prof. Baumgartnerem z Salzburga, kard. Ciappi ujawnił: Trzecia Tajemnica przepowiada, między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od samej góry.

Papież Pius XII: Niepokoją mnie przekazy Najświętszej Dziewicy do Łucji z Fatimy. Ta uporczywość Maryi mówiącej o niebezpieczeństwach zagrażających Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przeciwko samobójstwu zmiany wiary, jego liturgii, jego teologii i jego duszy

Zob. Rekonstrukcja treści nieujawnionej części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej według świadectw osób czytających ją

MOŻLIWA REINTERPRETACJA TERMINU „TRZECIA TAJEMNICA”

Dlaczego więc, skoro istniałyby dwa teksty, kardynał Ratzinger oraz inni wysocy hierarchowie w Watykanie w 2000 roku przy ujawnieniu tajemnicy twierdzą, że tzw. trzecia tajemnica fatimska ujawniona jest w całości? Trudno tutaj oskarżać o kłamstwo.

Prawdopodobna wydaje się teza o reinterpretacji terminu „trzecia tajemnica”, przy którym często dodaje się określenia „tzw.”. Czym innym może być więc tekst samej tajemnicy, a czym innym jej wyjaśnienie. Wystarczy za ścisłą treść tajemnicy uznać tylko pierwszy z dokumentów, drugiemu nadając miano dopowiedzenia. Wiadomo, że pism siostry Łucji jest więcej, a po 1917 rokiem istnieją kolejne objawienia, które miała siostra Łucja, jak sama stwierdza.

RZEKOME SŁOWA SIOSTRY ŁUCJI

Kardynał Bertone po drugiej rozmowie z siostrą Łucją z 2001 relacjonuje: „Tym wszystkim, którzy żywią podejrzenia, że coś z trzeciej „tajemnicy” zostało zatajone, odpowiada: „Zostało opublikowane wszystko; nie ma już nic, co pozostawałoby tajemnicą”.

Mimo wszystko pozostają wątpliwości co do autentyczności tych słów.

1. Słowa są raczej parafraza, są sklejone, wkomponowane w całość, prawdopodobnie niedokładnie przytoczone, bez kontekstu, sztucznie doklejone do pytania
Wszystko wskazuje na to, że przytaczane słowa nie są bezpośrednim cytatem z wypowiedzi siostry Łucji, tylko parafraza jej słów bądź urywkiem większej całości. Jest to ogólne przypisanie jej pewnych twierdzeń bez dokładnego powołania się na Jej bezpośrednią wypowiedź, mimo iż wzięte w cudzysłów. Sprawiają wrażenie sklejonych, odizolowanych od całości myśli, dorzuconych na siłę. Czasem nawet jedno słowo może radykalnie zmienić sens wypowiedzi i interpretację. Czasem w pytaniu zawarte jest pewne rozumienie rzeczy, które jest istotne dla odpowiedzi – tutaj nie ma przytoczonej bezpośredniej rozmowy siostry Łucji, a tylko wyrwane jej słowa, doklejone do pytania. Jest to relacja z drugiej ręki, bez przytoczenia całości wypowiedzi, bez kontekstu. Wątpliwe są wnioski na temat tego, co dokładnie uważa siostra Łucja odnośnie tajemnic.

2. Kard. Bertone jest stroną w sprawie, jest mocno zaangażowany w jedną z interpretacji, nie jest neutralnym obserwatorem
Słowa siostry Łucji podane są w przekazie i interpretacji kardynała, któremu wcześniej zarzucano manipulacje i niedokładność w relacjonowaniu zdania siostry Łucji. I tak, ten sam kardynał, broniąc się przed zarzutami i chcąc jeszcze raz wyjaśnić sprawę, po kolejnej rozmowie z siostrą, nie przekazuje teraz bezpośrednio jej słów, tylko raz jeszcze wkomponowuje je w całość swojej interpretacji.

3. Mowa jest o trzeciej tzw. tajemnicy fatimskiej, według reinterpretacji tego terminu, a nie o dopowiedzeniu do tej tajemnicy

4. Siostra Łucja powtarza, że do Kościoła i papieża należy interpretacja tajemnicy
W kontekście wcześniejszego stwierdzenia s. Łucji, iż przede wszystkim akceptuje ona interpretację Kościoła, Niewiele można wnioskować z tego, co sama naprawdę myślała o tajemnicy. Słowa, które przypisuje jej kard. Bertone, podane się w parafrazie, w niepewny sposób. W tak drażliwych tematach jak interpretacja tajemnicy jedno zdawkowe przypisane jej zdanie lub luźne odzwierciedlenie jej wypowiedzi, na dodatek po wcześniejszym zdystansowaniu się przez nią samą do własnych interpretacji, nie stanowi wiarygodnego źródła.

5. Siostra Łucja od 1960 roku otrzymała zakaz wypowiadania się na temat tej tajemnicy
Pojawia się urywki jej wypowiedzi, słowa, które ktoś miał , pojedyncze zdanie jej przypisywane. Dlaczego nie pozwolono s. Łucji na swobodą wypowiedź? Dlaczego nie dano jej głosu w pełni, otwarcie, bezpośrednio?
Tak samo, istnieje wiele pism i listów s. Łucji, które nie ujrzały one światła dziennego. Dlaczego trzyma się je w tajemnicy?

DLACZEGO NIE UJAWNIONO CAŁOŚCI TAJEMNICY

1. Z uszanowania do wcześniejszych decyzji papieży, dlatego że dotyczy dalekiej przyszłości (np. papież Jana XXIII twierdził, iż nie dotyczy ona jego pontyfikatu)

2. Zawiera wizję bardzo radykalną, nieprawdopodobną, przerażającą, w którą trudno uwierzyć, trudno sobie zobrazować

3. Istnieje pewna trudna sytuacja wewnętrzna Kościoła. Nie można obwiniać Jana Pawła II o tę sytuację i nieujawnienie tajemnicy. Nie wiemy, co zawiera ta wizja. Nie znamy treści rozmów, decyzji i zależności wśród osób związanych z tajemnicą bądź biskupów w Watykanie. Nie znamy treści korespondencji siostry Łucji. Nie wiemy, jakie postanowienia i układy są w kręgach watykańskich i jak do tego ma się treść tajemnicy.

4. Niektórzy mogli martwić się, że objawienie może wywołać to, co zawiera (tak twierdzi A. Socci).

5. Mogłaby zostać źle zrozumiana i zinterpretowana przed jej wypełnieniem się

CO MOŻE ZAWIERAĆ JESZCZE NIE UJAWNIONA WIZJA?

1. Apostazja w Kościele

Zob. tekst ks. Paula Kramera. Rekonstrukcja treści nieujawnionej części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej według świadectw osób czytających ją

2. Uwaga! W polskim internecie krąży pewien tekst tajemnicy, który wydaje się być jednoznacznie fałszywy.

Mowa jest tam o wojnach, które opisywane są w szczegółach, koncentrując tylko na działaniach militarnych państw i miejscach, które zostaną zniszczone lub ocalone. Tekst ten jest zupełnie niedorzeczny z wielu powodów. Miał zostać przekazany potajemnie przez Jana Pawła II do publikacji jakiś czas temu jednemu z Polaków.
W tajemnicy nie ma prawie mowy nic o wierze i o apostazji, co jest sugerowane w wiarygodnych źródłach i świadectwach wypowiadających się na ten temat.

INNE OBJAWIENIA PRYWATNE

1. W objawieniach księdza Gobbiego Matka Boża mówi ogólnie o III Tajemnicy:

„Moja trzecia tajemnica – dana tu trojgu dzieciom, którym się ukazałam, a wam do dziś nie ujawniona – stanie się jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeń.
Kościół pozna godzinę swego największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania.”
(nr 425, 13.05.1990)

2. O nieujawnieniu III tajemnicy fatimskiej mówią też objawienia Marii od Miłosierdzia Bożego, jeśli wierzyć w te objawienia.

2013.07.22 oryginał: Mother of Salvation: The last secret of Fatima was not revealed, so terrifying was it | polskie tłumaczenie: Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca
2012.01.26 oryginał: The final secret of Fatima reveals the truth of satan’s evil sect entering the Vatican | polskie tłumaczenie: Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu

4 komentarze do “Wątpliwości dotyczące ujawnienia całości III Tajemnicy

  1. Pingback: Kard. Ciappi: Trzecia tajemnica fatimska wskazuje, że odstępstwo w Kościele rozpocznie sie od szczytu | Czy Franciszek to fałszywy prorok?

  2. Pingback: Benedykt XVI i III tajemnica fatimska – o co chodzi w ostatnim zamieszaniu prasowym i jaki to ma związek z Franciszkiem? | Czy Franciszek to fałszywy prorok?

  3. Pingback: Kim jest „biskup odziany w biel” z trzeciej tajemnicy fatimskiej? | Czy Franciszek to fałszywy prorok?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s